โรงเรียนวัดท่าเจริญ

หมู่ที่ 2 บ้านท่าชี ตำบล ท่าชี อำเภอ บ้านนาสาร จังหวัด สุราษฎร์ธานี 84120

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-348115

ออมเงินให้ลูกรัก อนาคตที่สร้างได้ด้วยมือคุณ

ออมเงินให้ลูกรัก

การมีลูก ผู้ปกครองต้องเผชิญกับค่าใช้จ่ายมากมาย ตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ จนถึงการคลอด และค่อยๆเติบโต มันโหลดได้ทุกเพศทุกวัยเสมอ ผู้ปกครองต้องเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้จ่ายอย่างมาก จากช่วงเวลาที่คุณใช้จ่ายเงินทั้งหมด คุณต้องมีเงินเพื่อเลี้ยงดูลูกของคุณ โดยหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็น และมีรายได้พิเศษ เพิ่มขึ้นที่บ้าน เพื่อทดแทนรายได้ที่สูญเสียไป จากแม่ที่ต้องเลี้ยงดูลูก การวางแผนเพื่อเงินที่ดี เป็นสิ่งสําคัญมาก เพราะหมายถึงอนาคตของคุณ หากคุณไม่พร้อมที่จะวางแผนการเงินของคุณอย่างดี ตั้งแต่เริ่มต้น มันจะส่งผลต่อค่าใช้จ่ายของครอบครัว ที่พ่อแม่ต้องวางแผนค่าใช้จ่าย เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนในครอบครัวมีความสุข และสิ่งหนึ่งที่คุณสามารถทําได้คือ ประหยัดเงินของบุตรหลานของคุณ เป็นค่าใช้จ่ายในอนาคตสําหรับเด็ก ๆ ด้วยการ ออมเงินให้ลูกรัก

ขั้นตอนการ ออมเงินให้ลูกรัก

1- กำหนดเป้าหมายในการออม ผู้ปกครองควรกันเงินไว้ เพื่อออมเงินด้วยการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน เช่น การออมเพื่อการศึกษาของลูก ๆ การออมเงินเพื่อพาลูกๆ ไปเที่ยว การออมสําหรับการใช้จ่ายในอนาคต สามารถกําหนดตัวเลขตามเป้าหมายที่จะประหยัดได้ ในแต่ละเดือน โดยเลือกแหล่งเงินออมตามระยะเวลาการใช้งาน หากคุณมีเวลาออมน้อยลง คุณควรประหยัดสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ํา แต่ถ้าคุณมีเวลาเหลือเฟือที่จะประหยัด คุณสามารถประหยัดในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง เช่นการออมเงินฝากปกติ การซื้อทองคํา การซื้อสลาก รวมถึงการเลือกประกันการออมประเภทต่างๆ

2- จัดสรรเงินสํารองในกรณีฉุกเฉิน สิ่งที่ไม่คาดฝันสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกช่วงชีวิตของเรา แม้ว่าเราจะวางแผนการเงินของครอบครัวให้ดี แต่ก็เป็นเรื่องที่คาดไม่ถึงเสมอดังนั้นจึงควรเป็น 15 เปอร์เซ็นต์ของเงินออมของครอบครัว และเงินนี้จะเป็นเงินก้อนสุดท้ายที่นําออกในกรณีฉุกเฉิน

3- การออมระยะสั้น – โดยการออมด้วยบัญชีออมทรัพย์  หมายถึงการออมเพื่อรักษาสภาพคล่องสําหรับค่าใช้จ่ายในชีวิตประจําวันเช่น ขนมขบเคี้ยว อุปกรณ์การเรียน การศึกษาพิเศษ ฯลฯ หากคุณไม่ต้องการให้การใช้จ่ายที่นี่ เป็นภาระมากเกินไปคุณต้องวินัยในการออมของบุตรหลานของคุณ รู้คุณค่าของเงิน และแจกจ่ายด้วยตัวคุณเอง หากคุณต้องการขอข้อมูลเพิ่มเติมมีเหตุผลมากมาย

4- การออมระยะกลาง – การออมด้วย LTF ใช้ประโยชน์จากข้อกําหนด LTF ที่ขายเมื่อสิ้นสุด 5 ปี สร้างวินัยในการออม เพื่อเป้าหมายระยะปานกลางได้เป็นอย่างดี ด้วยวิธีนี้เราจะได้รับประโยชน์จากกการออมถึง 2 ต่อ คือ ได้ลดหย่อนภาษี ตามฐานภาษีของเรา และมีเงินเพื่อการศึกษาลูก ในปีที่ครบกำหนดขาย

5- การออมระยะยาว – การออมโดยใช้ประกันชีวิตสะสม การออมระยะยาวต้องมีวินัยในการออมในระดับสูงมาก มันจะดีกว่าที่จะใช้วิธีการสะสมเงินสะสมประกันชีวิตซึ่งเป็นวิธีการบังคับของการออมซึ่งจะมีประโยชน์มาก ในระหว่างประกันถ้าเราจําเป็นต้องใช้จ่ายเงินจริงๆเราสามารถยืมประกันชีวิตของตนเองได้ สอบถามตัวแทนประกันภัยของคุณ

อ่านบทความดีๆ จากทาง โรงเรียน ได้ที่ นานาสาระ

อัพเดทล่าสุด

ร่วมกันทำงานด้วยกัน เป็นการสร้างปัจจัยเชิงบวก เช่น การสื่อสาร ประสิทธิภาพการทำงาน ความไว้วางใจ และความคิดสร้างสรรค์ นี่คือวิธีส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างสถาบัน คณาจารย์ และนักศึกษา