โรงเรียนวัดท่าเจริญ

หมู่ที่ 2 บ้านท่าชี ตำบล ท่าชี อำเภอ บ้านนาสาร จังหวัด สุราษฎร์ธานี 84120

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-348115

ข้อดีจากการเล่น

ข้อดีจากการเล่น

ในการเลี้ยงดูเด็กคนนี้ อีกเรื่องสําคัญ นอกจากความรักแล้วยังมีอาหาร และความอบอุ่นความเห็นอกเห็นใจ และมีสุขภาพดี เนื่องจากช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโตของทารกการเล่นจึงเป็นกิจกรรมที่สามารถช่วยให้เด็กพัฒนาได้หลายวิธี หากคุณไม่ปล่อยให้ลูกของคุณเล่นหนัก หรือไม่เล่นกับลูก ๆ ของคุณให้อ่าน ข้อดีจากการเล่น เพื่อพัฒนาการของเด็กจะรู้ว่าการเลี้ยงดูเด็กที่เหมาะสมเป็นวิธีที่ถูกต้องที่จะทํา การเล่นเป็นองค์ประกอบสําคัญ

ข้อดีจากการเล่น ที่มีผลดีต่อลูก

1.เสริมสร้างจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์
จินตนาการ เป็นสิ่งสําคัญ สําหรับทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สําหรับเด็กที่มักจะมีอาการป่วยทางจิต และมีความคิดที่แปลก และแตกต่างกัน ซึ่งสามารถช่วยให้พวกเขา แสดงมุมมองของพวกเขา เข้าใจตัวเอง และโลกได้ดีขึ้น

2.กระตุ้นประสาทสัมผัสทั้ง 5 ให้ทำงานสัมพันธ์กัน
เพราะการเล่นทุกครั้ง จำเป็นต้องใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้แก่ ทางตา หู จมูก ลิ้น และกาย ใช้ได้รับการพัฒนาที่เหมาะสมตามช่วงวัย

3.ช่วยพัฒนาบทบาททางเพศ
เกมบางประเภท ช่วยให้เด็กรู้เรื่องเพศของพวกเขา ซึ่งสามารถสอนผ่านการเล่น และสามารถเห็นได้ในการแสดงออกของลูก ในระหว่างการเล่น พ่อแม่และเด็ก กับเพื่อน ๆ หรือเล่นกับตุ๊กตา สมมุติว่าพวกเขาเป็นเด็กหรือเล่นปลอมตัว

4.เสริมสร้างพัฒนาการทางด้านความคิด และสติปัญญา
การเล่นในแต่ละครั้ง นอกจากใช้จินตนาการแล้ว สามารถช่วยให้เด็กได้มีฝึกการคิดวิเคราะห์ และการแก้ไขสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า ทั้งนี้การเล่นยังช่วยในการจดจำ และเป็นการฝึกนิสัยช่างสังเกตุไปในตัว ให้กับเด็กได้อีกด้วย อย่างเช่น การเล่นต่อตัวต่อ การเล่นต่อบล็อก หรือแม้แต่ เล่นไล่จับ หรือเล่นซ่อนหา เป็นต้น

5.เสริมสร้างสมาธิ และความสนใจให้แก่เด็ก
การเงียบเป็นเรื่องปกติสําหรับเด็ก เพราะพวกเขาต้องการเล่นตลอดเวลา แต่ถ้าพ่อกับแม่ดูแลลูกด้วยการนั่งหน้าทีวี และดูการ์ตูน หรือรายการในทีวี แม้ว่ามันจะช่วยลดความวุ่นวายลงลูกก็ต้องทํา แต่มีผลเสียที่ทําให้เด็กกลายเป็นสมาธิสั้น และไม่สามารถมุ่งเน้นไปที่การกระทําบางอย่าง เพราะการเห็นสิ่งที่เคลื่อนไหวตลอดเวลาบนหน้าจอ ส่งผลโดยตรงต่อความเข้มข้น ดังนั้น ผู้ปกครองควรเปิดโอกาสให้ลูกๆ ได้เล่นกิจกรรมที่ส่งเสริมการทําสมาธิ เช่น การวาดภาพ การหล่อทราย หรือตัวต่อ สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เด็กมีสมาธิมากขึ้น และจะเป็นเวลาที่เราจะสังเกตความชอบ และความสนใจของทารก

จากประโยชน์ที่กล่าวถึง มันสามารถช่วยปรับปรุงพัฒนาการของทารก การเล่นยังเสริมสร้างความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว และสร้างความรักความผูกพัน และความอบอุ่นในรูปแบบที่แตกต่างกันระหว่างพ่อแม่และเด็ก

อ่านบทความดีๆจากทาง โรงเรียน ได้ที่ นานาสาระ

อัพเดทล่าสุด

ร่วมกันทำงานด้วยกัน เป็นการสร้างปัจจัยเชิงบวก เช่น การสื่อสาร ประสิทธิภาพการทำงาน ความไว้วางใจ และความคิดสร้างสรรค์ นี่คือวิธีส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างสถาบัน คณาจารย์ และนักศึกษา