โรงเรียนวัดท่าเจริญ

หมู่ที่ 2 บ้านท่าชี ตำบล ท่าชี อำเภอ บ้านนาสาร จังหวัด สุราษฎร์ธานี 84120

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-348115

ปัญหาต่างๆในวัยรุ่น

ปัญหาต่างๆในวัยรุ่น

ปัญหาต่างๆในวัยรุ่น พฤติกรรมที่อาจทําให้เกิดอาการปวดหัวสําหรับผู้ปกครองที่สามารถพบได้บ่อยในวัยรุ่นมีดังนี้:

ปัญหาต่างๆในวัยรุ่น

ปัญหาความสัมพันธ์กับพ่อแม่ ในวัยนี้เขามีแนวโน้มที่จะแสดงพฤติกรรมที่แสดงออกถึงตัวเองมาก คําที่รบกวน อารมณ์แปรปรวนเปลี่ยนแปลงได้ง่าย ความรับผิดชอบจากบนลงล่างเป็นศูนย์กลางเป็นศูนย์กลางตนเองเป็นศูนย์กลางผู้ปกครอง ผู้ปกครองและครูอาจอารมณ์เสียมาก หากมีวิธีการที่ผิดพลาดเช่นตําหนิการประณามและการลงโทษที่รุนแรงมีปฏิกิริยาที่ไม่เปลี่ยนพฤติกรรมของเยาวชน วิธีจัดการกับปัญหาพฤติกรรมเหล่านี้เริ่มต้นด้วยการทําความเข้าใจความต้องการของเยาวชนและประนีประนอมที่ยืดหยุ่น แต่ยังมีขอบเขตมาก มากระตุ้นความร่วมมือไม่ใช่อํานาจโดยตรงหรือการข่มขู่และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีก่อน ไม่ต้องกังวลกับพฤติกรรมเล็ก ๆ น้อย ๆ ของคุณ

ปัญหาการใช้สารเสพติด (substance use disorders) โดยธรรมชาติของวัยรุ่นจะมีความอยากรู้อยากเห็นมากมายที่จะลอง หากมีความยับยั้งชั่งใจไม่เพียงพอที่จะอยู่ในกลุ่มของการใช้สารเสพติดหรือการใช้สารเสพติดของเพื่อนเขาจะถูกชักชวนให้แบ่งปัน บางคนไม่กล้าปฏิเสธเพื่อนหรือบางคนใช้พวกเขาเพื่อให้ดูเหมือนเพื่อน หลังจากลองความพึงพอใจมันจะง่ายต่อการติดตาม

พฤติกรรมรักร่วมเพศ (homosexualism) นี่เป็นพฤติกรรมที่อาจทําให้เกิดปัญหามากมาย คนเกย์มีแนวโน้มที่จะมีปัญหาในการใช้ชีวิตมากกว่าคนทั่วไป ในบางสังคมที่การรักร่วมเพศต่อต้านรักร่วมเพศน่าขยะแขยงเยาะเย้ยยอมรับไม่ได้บางประเทศมีกฎหมายลงโทษความสัมพันธ์ทางเพศเพศเดียวกัน

รักร่วมเพศ  คือพฤติกรรมที่พึงพอใจทางเพศกับเพศเดียวกัน อาจไม่มีคําภายนอกที่ชัดเจนการรักษาคนรักร่วมเพศมักจะไม่ได้ผลเนื่องจากคนรักร่วมเพศมักจะพอใจด้วยวิธีนี้ ความช่วยเหลือมีให้โดยการให้คําปรึกษาแก่ผู้ปกครองและผู้ป่วยในการปรับตัว อย่ารังเกียจที่คุณเป็นแบบนี้และผู้ป่วยมีพฤติกรรมที่เหมาะสม ไม่มากที่จะรังเกียจความต้านทานของคนใกล้ชิดกับเขา ในการป้องกันภาวะรักร่วมเพศ   ทำได้โดยการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่เพศเดียวกับเด็ก  เพื่อให้มีการถ่ายทอดแบบอย่างทางเพศจากพ่อหรือแม่เพศเดียวกับเด็ก

การสำเร็จความใคร่ด้วยตนเอง (masturbation) ในวัยรุ่นการสําเร็จความใคร่ด้วยตนเองเป็นพฤติกรรมปกติที่ไม่เป็นอันตรายและไม่ส่งผลเสียต่อร่างกายหรือจิตใจ คุณไม่ควรกังวลว่ามันเป็นปัญหากับเวลาที่จะมีชีวิตอยู่หรือทําให้เกิดการขาดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์อื่น ๆ

การมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น (sexual relationship)  มันมักจะเกิดจากวัยรุ่นที่ขาดการควบคุมตนเองหรือมีปัญหาทางอารมณ์และใช้เพศแทน เพศวัยรุ่นมักจะไม่คํานึงถึงขาดการสะท้อนตามความรู้สึกทางเพศหรือได้รับผลกระทบจากการใช้สารเสพติด มันทําให้เกิดปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์การตั้งครรภ์การทําแท้ง ปัญหามักเกิดจากการเลี้ยงดูที่ผิดพลาด มันกลายเป็นปัญหาครอบครัวและมันก็กลายเป็นปัญหาทางสังคมไม่นาน

ปัญหาบุคลิกภาพ (personality problems) วัยแรกรุ่นกลายเป็นอายุที่มีการพัฒนาบุคลิกภาพที่ชัดเจน อารมณ์ ความคิด การกระทํามีความสอดคล้องกันมากจนคุณสามารถทํานายได้ในเหตุการณ์ดังกล่าว เขาจะแสดงออกอย่างไร? หากการฝึกอบรมที่ผ่านมาเป็นสิ่งที่ดีวัยรุ่นจะมีบุคลิกที่ดีเช่นกัน แต่ในทางกลับกันพวกเขาไม่สามารถทําสิ่งนี้ได้ หากคุณมีปัญหาในชีวิตหรือเรียนรู้สิ่งที่ผิดคุณจะกลายเป็นคนที่มีปัญหา คุณไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นได้มากนักหากคุณวางตัวเองไว้ตรงกลางคุณจะอยู่กับคุณไปตลอดชีวิต ถ้าเป็นปัญหามากๆเรียกว่าบุคลิกภาพผิดปกติ (personality disorders)

ความประพฤติผิดปกติ  (conduct disorder)  คือ โรคที่มีปัญหาพฤติกรรมกลุ่มที่ก่อให้เกิดความทุกข์ด้วยตนเอง รวมถึงการละเมิดสิทธิของผู้อื่น การโจรกรรม การฉ้อโกง ฉีกขาด วิ่ง ทําร้ายผู้อื่น ทําลายทรัพย์สิน หรือแหกกฎทางสังคมหรือกลุ่ม เช่น หนีออกจากโรงเรียน ไม่มีงานคืนสู่เหย้า โกหก โกหก หลอกลวง ล่วงละเมิดทางเพศ ติดยาเสพติด อาการนี้มักจะยังคงมีอยู่เป็นระยะเวลาหนึ่งมักจะเกี่ยวข้องกับครอบครัวการเลี้ยงดูและปัญหาทางอารมณ์

วิธีการจัดการกับปัญหาควรทําทันทีเพราะการปล่อยให้นานขึ้นจะเป็นเรื้อรังมากขึ้นยากที่จะรักษา  และกลายเป็นบุคลิกภาพแบบอันธพาล (antisocial personality disorder)

การป้องกันปัญหาวัยรุ่น

1-การเลี้ยงดูที่เหมาะสมการเอาใจใส่และความอบอุ่น
2-การฝึกอบรมเพื่อตระหนักถึงวินัยและสิทธิของตนเองและผู้อื่น รวมถึงการควบคุมตนเอง
3-ฝึกทักษะชีวิตเพื่อแก้ไขปัญหาและมีทักษะในการปฏิเสธสิ่งที่ไม่ดี
4-สอนเด็กให้หาเพื่อนและเพื่อนทางสังคม
5-ฝึกเด็กให้มีเอกลักษณ์และกล้าแสดงออกอย่างถูกต้อง

อ่านบทความดีจากทางโรงเรียน  ได้ที่ นานาสาระ

อัพเดทล่าสุด

ร่วมกันทำงานด้วยกัน เป็นการสร้างปัจจัยเชิงบวก เช่น การสื่อสาร ประสิทธิภาพการทำงาน ความไว้วางใจ และความคิดสร้างสรรค์ นี่คือวิธีส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างสถาบัน คณาจารย์ และนักศึกษา