โรงเรียนวัดท่าเจริญ

หมู่ที่ 2 บ้านท่าชี ตำบล ท่าชี อำเภอ บ้านนาสาร จังหวัด สุราษฎร์ธานี 84120

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-348115

โรคสมาธิสั้นในเด็กใกล้ตัวกว่าที่คิด

โรคสมาธิสั้นในเด็ก

โรคสมาธิสั้นในเด็ก (ADHD – Attention Deficit Hyperactivity Disorder) จากผลสำรวจของกรมสุขภาพจิตปี 2559 พบว่า เด็กอายุ 6 – 15 ปีทั่วประเทศ เป็นโรคนี้ถึงประมาณ 420,000 คน และในห้องเรียนที่มีเด็กเฉลี่ย 40 – 50 คน ก็จะพบได้เด็กสมาธิสั้น 2 – 3 คน ดังนั้นหากรู้เท่าทันและรักษาได้ทันท่วงที ย่อมช่วยให้อาการของเจ้าตัวเล็กดีขึ้นและเติบโตได้อย่างมีความสุข

โรคสมาธิสั้นในเด็ก

รู้จักโรคสมาธิสั้น
โรคสมาธิสั้น คือกลุ่มอาการที่ประกอบด้วยการขาดสมาธิ  ควบคุมตนเองต่ำ  และซุกซน อยู่ไม่นิ่ง สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นก่อนอายุ 7 ขวบ ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรม อารมณ์และการเรียน รวมถึงการปรับตัวเข้าสู่สังคม อาการของเด็กแต่ละคนแตกต่างกัน บางรายมีอาการซน อยู่ไม่นิ่ง และควบคุมตนเองได้ต่ำเป็นอาการหลัก  แต่ในบางคนอาจขาดสมาธิเป็นปัญหาหลัก ในประเทศไทยพบ 3-5% ของเด็กในวัยเรียน ซึ่งเป็นช่วงที่ต้องใช้ความรับผิดชอบมาก เช่น งานบ้านที่ได้รับมอบหมาย หรือ การบ้านที่ต้องรับผิดชอบหลายๆ ชิ้นในเวลาเดียวกัน มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนและคุณครู รวมไปถึงการปรับตัวในการทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นและการเข้าสังคม โดยสาเหตุแท้จริงนั้นไม่สามารถทราบได้ชัดเจน แต่หนึ่งในนั้นคือการที่สมองส่วนหน้าซึ่งเป็นส่วนที่ทำหน้าที่ในการควบคุมสมาธิและการยับยั้งชั่งใจทำงานน้อยกว่าปกติ

อาการของเด็กสมาธิสั้น
-พฤติกรรมขาดสมาธิ (Inattention) ทำให้ขาดความรอบคอบ วอกแวกตามสิ่งเร้า หรือมีความสนใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้ไม่นาน เหม่อลอย และหลงลืมกิจวัตรที่ควรทำเป็นประจำ อาการจะมีมากขึ้นเมื่อเด็กต้องทำในสิ่งที่ตนเองไม่ชอบ แต่จะน้อยลงเมื่ออยู่ในสิ่งแวดล้อมที่สงบ หรือได้รับการเอาใจใส่แบบตัวต่อตัว และเป็นกิจกรรมที่ชอบ

-อาการซนมากกว่าปกติหรือไม่อยู่นิ่ง (Hyperactivity) ความบกพร่องในการแสดงออกทางพฤติกรรม ทำให้เด็กมีพฤติกรรมซุกซนมากกว่าปกติ ในขณะที่นั่งมักจะหาของมาเล่นอยู่เสมอ นอกจากนี้ยังมีอาการพูดมากผิดปกติ ส่งเสียงดัง และชวนเพื่อนคุยขณะเรียน

-พฤติกรรมขาดความยับยั้งชั่งใจตนเอง (Impulsivity) เป็นความบกพร่องในการยับยั้งตนเอง ทำให้ใจร้อนไม่สามารถรออะไรได้นาน ขาดการยั้งคิด เช่น พูดแทรกในขณะที่เพื่อนกำลังพูด หรือคุณครูยังอธิบายไม่จบ เล่นกับเพื่อนรุนแรง

สาเหตสมาธิสั้นในเด็ก
สำหรับสาเหตุของโรคสมาธิสั้นนั้น เกิดจากปัจจัยหลายๆ อย่างร่วมกัน โดยมีปัจจัยหลักเป็นปัจจัยทางชีวภาพ ได้แก่ ปัจจัยทางด้านพันธุกรรม และโรคนี้สามารถถ่ายทอดทางครอบครัวได้ถึงร้อยละ 75 ปัจจัยทางด้านระบบประสาท พบว่ามีการทำงานของสมองส่วนหน้าที่ผิดปกติ โดยเฉพาะบริเวณเกี่ยวกับการคิด การวางแผน การจัดลำดับสิ่งต่างๆ และการควบคุมตนเอง รวมถึงมีสารเคมีที่อยู่ในสมองบางตัวน้อยกว่าคนปกติทั่วไป นอกจากนี้ยังพบว่า การที่แม่สูบบุหรี่ ดื่มสุราระหว่างตั้งครรภ์ หรือเด็กที่มีประวัติการคลอดก่อนกำหนด มีน้ำหนักแรกคลอดน้อยกว่าเด็กปกติ ก็เป็นปัจจัยเสี่ยงหนึ่งที่ทำให้เด็กมีโอกาสเป็นสมาธิสั้นด้วย

วิธีรักษาแก้โรค
-การปรับพฤติกรรม โดยมีพ่อแม่ที่ต้องร่วมมือกันปรับพฤติกรรมเด็ก โดยใช้การสื่อสารที่สั้น กระชับ ตรงไปตรงมา เวลาที่ต้องการพูดหรือออกคำสั่ง ทำตารางเวลาที่ชัดเจนว่าเวลาไหนเด็กๆควรทำอะไรบ้าง และติดไว้ในที่ที่เด็กเห็นได้ชัด ในเด็กที่พลังงานเยอะ ควรหากิจกรรมให้เด็กได้ทำในแต่ละวัน เช่น เล่นกีฬา
-การรักษาด้วยยา 1.ยาในกลุ่มออกฤทธิ์กระตุ้นระบบประสาท เป็นยาหลักในการรักษาโรคสมาธิสั้น และให้ผลในการรักษาดีที่สุดในคนส่วนใหญ่ 2.ยาในกลุ่มไม่ออกฤทธิ์กระตุ้นระบบประสาท ใช้รักษาโรคสมาธิสั้นในกรณีที่เด็กไม่สามารถทนต่อผลข้างเคียงของยา ในกลุ่มออกฤทธิ์กระตุ้นระบบประสาทได้ 3.ยากลุ่ม Alpha 2 agonist ใช้ในเด็กสมาธิสั้นที่มีโอกาสเกิดโรคกล้ามเนื้อกระตุกร่วมด้วย 4.ยาต้านเศร้า ใช้ในเด็กสมาธิสั้นที่อาจมีปัญหาอื่นร่วมด้วย เช่น ซึมเศร้า กระวนกระวาย อารมณ์แปรปรวน
-การปรับพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อม ให้เอื้อต่อการสร้างสมาธิ

อ่านบทความดีๆจากทางโรงเรียน ได้ที่ นานาสาระ

อัพเดทล่าสุด

ร่วมกันทำงานด้วยกัน เป็นการสร้างปัจจัยเชิงบวก เช่น การสื่อสาร ประสิทธิภาพการทำงาน ความไว้วางใจ และความคิดสร้างสรรค์ นี่คือวิธีส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างสถาบัน คณาจารย์ และนักศึกษา