โรงเรียนวัดท่าเจริญ

หมู่ที่ 2 บ้านท่าชี ตำบล ท่าชี อำเภอ บ้านนาสาร จังหวัด สุราษฎร์ธานี 84120

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-348115

ศิลปะกับข้อดีทีลูกน้อยได้

 

ศิลปะกับข้อดี

ศิลปะ ไม่เพียงแต่จะช่วยฝึกฝนการใช้กล้ามเนื้อน้อยๆให้กับลูกเท่านั้น แต่ช่วงเวลาที่เด็กๆกำลังทำงาน ศิลปะกับข้อดี ที่ลูกน้อยได้รับ จากช่วงเวลาที่สมองน้อยๆกำลังรวบรวม สรรหา จัดส่วนประกอบต่างๆของสิ่งแวดล้อมรอบๆตัว ที่เขาได้รับรู้สะสมมา รวมทั้งความคิดที่มีต่อสิ่งรอบตัว สรุปออกมาเป็นความคิด แล้วถ่ายทอดออกมาเป็นรูปธรรม ธรรมชาติของเด็กมักจะหลงใหลศิลปะ ทั้งวาดภาพ ระบายสี แม้กระทั่งเล่นดนตรีหรือเล่นละคร ก็ล้วนเป็นศิลปะที่เด็กแต่ละคนชื่นชอบ โดยการเรียนรู้และฝึกฝนด้านศิลปะตั้งแต่วัยเยาว์ จะช่วยส่งเสริมพัฒนาการของลูกในหลายๆ ด้าน และมี ข้อดีของศิลปะ อะไรบ้างตามไปอ่านกันได้เลย

ศิลปะกับข้อดี ที่เด็กๆได้รับ

1.เด็กที่เรียนศิลปะจะมีความคิดสร้างสรรค์ มีความเป็นอิสระและมุมมองที่กว้างขวาง

2.เด็กจะกลายเป็นคนช่างสังเกต รู้จักการคิดวิเคราะห์ สามารถที่จะเข้าใจและอธิบายสิ่งต่างๆ ได้ดี

3.เด็กจะได้เรียนรู้ถึงการแสดงออกถึงความรู้สึก ไม่ว่าจะด้วยวาจา หรือในรูปแบบอื่น

4.เด็กๆจะได้ฝึกแก้ปัญหา คิดวิเคราะห์ และเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับศิลปะ ซึ่งศิลปะที่กล่าวถึงได้แก่ ดนตรี การเต้นรำ และการแสดงละคร

5.การเรียนศิลปะนั้นเป็นการเปิดโลกกว้างสำหรับเด็ก เพราะเด็กจะรู้ว่าคำตอบนั้นสามารถมีได้หลากหลาย ซึ่งเป็นการเปิดมุมมองให้กว้างและมีความคิดที่เป็นอิสระ

6.การใช้ศิลปะในโรงเรียน เพื่อการสอนในวิชาต่างๆ จะทำให้เด็กๆสนใจในการเรียนรู้เพิ่มขึ้น

7.ได้เรียนรู้ทักษะในการเข้าสังคม และการแสดงออกทางอารมณ์ เด็กจะมีปฏิสัมพันธ์กับเด็กและผู้ใหญ่คนอื่นๆ ได้ดีขึ้น

8.ศิลปะเป็นมากกว่าการวาดรูปหรือร้องเพลง แต่ยังสอนวัฒนธรรม และมุมมองต่างๆ จากทั่วทุกมุมโลก

9.เด็กที่มีประสบการณ์ฝึกฝนศิลปะ จะได้เรียนรู้มากกว่าศิลปะ ทั้งทางร่างกายและอารมณ์

10. ศิลปะช่วยสร้างความมั่นใจให้เด็กๆ เพราะผลงานจะภูมิใจให้กับเด็ก

11.ศิลปะสร้างสังคม เมื่อเด็กจากหลาหหลายที่มา แต่มีความชอบในศิลปะที่เหมือนกัน ได้มารวมตัวกัน เพื่อสร้างสรรค์ผลงานร่วมกัน

เมื่อได้ทราบข้อดีของการเรียนศิลปะอย่างนี้แล้ว พ่อแม่ที่ต้องการให้ลูกได้เรียนรู้และพัฒนาตัวเอง ก็คงต้องการหาวิธีสนับสนุนให้ลูกได้เรียนอย่างถูกต้อง

เด็กๆ คุ้นเคยกับศิลปะให้มากขึ้นด้วยวิธีต่างๆ ดังนี้

– สร้างความคุ้นเคยกับศิลปะได้ง่ายๆ  ด้วยการเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ เอาไว้ใกล้ๆ เช่น กระดาษ ปากกา และสีต่างๆ
– ชมเชยงานศิลปะของลูก ด้วยการแสดงผลงานศิลปะของลูก ไว้ในจุดที่สามารถมองเห็นได้ง่าย ลูกจะได้ภาคภูมิใจ และรู้สึกว่าผลงานของตัวเองเป็นที่ยอมรับสำหรับพ่อแม่
– ให้ลูกได้ศึกษาเกี่ยวกับศิลปะ โดยการเลือกหนังสือศิลปะดีๆ เอามาไว้ติดบ้าน ให้ลูกสามารถศึกษาได้เมื่อต้องการ
– พาลูกไปเรียนรู้ศิลปะนอกสถานที่ เช่น เดินดูพิพิธภัณฑ์ ไปคอนเสิร์ต  หรือดูละครในโรงละคร ในระหว่างทางก็พูดคุยไปเรื่อยๆเพื่อเสริมสร้างจินตนาการให้กับลูก เพราะศิลปะอยู่รอบตัวเรา สามารถเรียนรู้ศิลปะได้ในทุกๆ ที่

– สนุกกับศิลปะในบ้าน โดยใช้เวลาสร้างงานศิลปะไปกับลูก และได้เรียนรู้ศิลปะไปพร้อมๆ กัน ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ของครอบครัวให้แน่นเฟ้งยิ่งขึ้น และเป็นช่วงเวลาทีจะได้สังเกตุถึงความชอบที่ลูกต้องการ พ่อแม่ก็สามารถผลักดันและสนับสนุนลูกในด้านนั้นๆ ได้อยากถูกต้อง
– การเปิดกว้างของทางโรงเรียนเกี่ยวกับศิลปะในแขนงต่างๆ ให้เด็กได้เรียนรู้ศิลปะด้านที่ลูกสนใจ

อ่านบทความดีๆจากทางโรงเรียน ได้ที นานาสาระ

อัพเดทล่าสุด

ร่วมกันทำงานด้วยกัน เป็นการสร้างปัจจัยเชิงบวก เช่น การสื่อสาร ประสิทธิภาพการทำงาน ความไว้วางใจ และความคิดสร้างสรรค์ นี่คือวิธีส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างสถาบัน คณาจารย์ และนักศึกษา