โรงเรียนวัดท่าเจริญ

หมู่ที่ 2 บ้านท่าชี ตำบล ท่าชี อำเภอ บ้านนาสาร จังหวัด สุราษฎร์ธานี 84120

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-348115

การพัฒนาสมองของเด็กโต

การพัฒนาสมองของเด็กโต

การพัฒนาสมองของเด็กโต

การพัฒนาสมองของเด็กโต ที่ดี และถูกต้องเหมาะสมเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้เด็กๆ มีความเฉลียวฉลาด ซึ่งสมองสามารถพัฒนาได้ตั้งแต่ยังเล็กผ่านอาหารการกินและการเลี้ยงดู เมื่อโตขึ้นกิจกรรมหรือสิ่งที่ลูกทำต่างๆ ก็มีส่วนช่วยพัฒนาสมองได้เช่นกัน วันนี้เราจะมาแนะนำเทคนิคที่จะช่วยให้เด็กโต มีพัฒนาการทางสมองที่ดีมาฝาก

เล่นเสริมทักษะ
การเล่นจะช่วยส่งเสริมให้สมองจะเกิดการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ ทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม ภาษา จริยธรรม โดยในเด็กโตควรส่งเสริมให้เล่นในกิจกรรมที่รวมกันเป็นกลุ่ม เพราะจะช่วยส่งเสริมทักษะทางสังคม ได้เรียนรู้กติกาการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น การแบ่งปัน การอดทนรอคอย เช่น การเล่นเครื่องเล่นที่สนามเด็กเล่น หรือให้เล่นเกมที่มีกฎกติกา เช่น เล่นกีฬาต่างๆ เล่นวิ่งไล่จับ หรือบทบาทสมมุติ รวมไปถึงการคิดจำลองสถานการณ์ต่างๆ ก็จะช่วยฝึกการคิด การตัดสินใจ และทักษะการแก้ปัญหาที่ดีขึ้น

ฝึกให้ทำงานบ้าน
การฝึกให้ลูกทำงานบ้าน มีส่วนช่วยทำให้ลูกได้เรียนรู้ทักษะการแก้ปัญหา เรียนรู้ได้เร็วขึ้น รวมไปถึงรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าเพราะสามารถทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นได้ และเพิ่มความมั่นใจให้ตัวเองกับเด็กอีกด้วย ซึ่งในเด็กโตจะเริ่มมีความรับผิดชอบมากขึ้น และทำงานบ้านที่ค่อนข้างมีความซ้บซ้อนได้ อาจให้ลูกทำความสะอาดบ้าน อย่าง กวาดบ้าน ถูบ้าน ล้างจาน รวมไปถึงพาลูกเข้าครัวเพื่อช่วยทำอาหารก็ได้

นอนหลับให้เพียงพอ
การนอนเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกช่วงวัยโดยเฉพาะสำหรับเด็ก ซึ่งการนอนนั้นถือเป็นอาหารสมอง เพราะจะช่วยให้ร่างกายได้พักผ่อน และสามารถจดจำสิ่งต่างๆ ที่เรียนรู้ไปได้ดียิ่งขึ้น โดยเด็กโตหรือเด็กวัยเรียนนั้นจะต้องการนอนหลับประมาณ 9-12 ชั่วโมง โดยสามารถสังเกตได้ว่าลูกนอนพอหรือไม่จากพฤติกรรมระหว่างวัน เช่น ปลุกตื่นได้ง่าย ไม่ผล็อยหลับระหว่างวัน และเมื่อเข้านอนก็สามารถนอนหลับได้ภายใน 15-30 นาที

สร้างสรรค์งานศิลปะ
เด็กวัยเรียนหรือประถมจะมีโครงสร้างทางสมอง หรือการเรียนรู้ ที่เกี่ยวกับศิลปะ จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ที่ดีมาก ยิ่งส่งเสริมได้ถูกทางก็จะช่วยให้เกิดพัฒนาการที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยในเด็กวัยนี้กิจกรรมต่างๆ ทางศิลปะ จะเป็นการฝึกกล้ามเนื้อมือให้แข็งแรงและสัมพันธ์กับการใช้ตา เช่น การปั้น การวาดรูประบายสี การพับกระดาษ

กินอาหารที่มีประโยชน์
สารอาหารเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับพัฒนาการด้านต่างๆของเด็กๆ โดยเฉพาะในการช่วยพัฒนาสมองของเด็กๆ ยิ่งในเด็กโตหรือเด็กวัยเรียนด้วยแล้ว ก็ควรต้องให้เขาได้รับประทานอาหารที่ครบ 5 หมู่ คือ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน เกลือแร่และวิตามิน เพื่อให้ร่างกายสามารถนำพลังงานไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถเสริมสร้างพัฒนาการสมองได้ด้วย กรดไขมันที่เป็นสิ่งจำเป็นมากๆ โดยเฉพาะโอเมก้า 3 6 และ 9 ซึ่งจะช่วยพัฒนาและบำรุงสมองของเด็กเป็นอย่างมาก

อ่านบทความดีๆจากทางโรงเรียน ได้ที่ นานาสาระ

อัพเดทล่าสุด

ร่วมกันทำงานด้วยกัน เป็นการสร้างปัจจัยเชิงบวก เช่น การสื่อสาร ประสิทธิภาพการทำงาน ความไว้วางใจ และความคิดสร้างสรรค์ นี่คือวิธีส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างสถาบัน คณาจารย์ และนักศึกษา