โรงเรียนวัดท่าเจริญ

หมู่ที่ 2 บ้านท่าชี ตำบล ท่าชี อำเภอ บ้านนาสาร จังหวัด สุราษฎร์ธานี 84120

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-348115

อาคารสถานที่


ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนวัดท่าเจริญ

building1
อาคารเรียน
ป.1ข
ปีที่สร้าง 2519
building2
อาคารเรียน
สปช.104/26
ปีที่สร้าง 2537
building3
อาคารเรียน
008
ปีที่สร้าง 2509
building4
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สามัญ/336
ปีที่สร้าง 2519
building5
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2555

 

อัพเดทล่าสุด

ร่วมกันทำงานด้วยกัน เป็นการสร้างปัจจัยเชิงบวก เช่น การสื่อสาร ประสิทธิภาพการทำงาน ความไว้วางใจ และความคิดสร้างสรรค์ นี่คือวิธีส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างสถาบัน คณาจารย์ และนักศึกษา