โรงเรียนวัดท่าเจริญ

หมู่ที่ 2 บ้านท่าชี ตำบล ท่าชี อำเภอ บ้านนาสาร จังหวัด สุราษฎร์ธานี 84120

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-348115

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดท่าเจริญ

ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1
อนุบาล 2 3 3 6 1
อนุบาล 3 2 4 6 1
รวมชั้นอนุบาล 5 7 12 2
ป.1 8 5 13 1
ป.2 4 12 16 1
ป.3 6 10 16 1
ป.4 7 9 16 1
ป.5 2 5 7 1
ป.6 5 12 17 1
รวมชั้นประถมศึกษา 32 53 85 6
รวมทั้งหมด 37 60 97 8

 

อัพเดทล่าสุด

ร่วมกันทำงานด้วยกัน เป็นการสร้างปัจจัยเชิงบวก เช่น การสื่อสาร ประสิทธิภาพการทำงาน ความไว้วางใจ และความคิดสร้างสรรค์ นี่คือวิธีส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างสถาบัน คณาจารย์ และนักศึกษา